Produkty

Osazovací a lisovací technika

Přehled naší osazovací – lisovací techniky Spojovací technika umí víc – firma WEBER nabízí víc. K automatizaci montážních procesů náleží také osazovací/lisovací technika. V této oblasti firma WEBER nabízí inovativní stacionární nebo ručně vedené systémy. Pomocí osazovacích a lisovacích jednotek pro kolíky, čepy nebo klipy se realizují silová nebo silová a tvarová spojení. Všechny systémy disponují automatickým podáváním, resp. inteligentním řízením a umožňují vysoké procesní síly při osazování, resp. vtlačování. Kontrola kvality může probíhat během procesu spojování kontrolou síly a dráhy. Osazovací přístroje jsou poháněny pneumaticky.

Vysoká životnost díky plochám odolným proti opotřebení
Kolíky, čepy nebo klipy pro silové a tvarové spoje
Maximální flexibilita díky kompaktní konstrukci
Méně pohyblivé hmoty pro rychlé doby pracovních cyklů
Další informace o technice nasazování nebo lisování

Stacionární lisovací systém PEB

Konstrukční řada vřeten PEB je dimenzována jako stacionární systém a používá se při zalisování spojovacích prvků. Síla posuvu je vytvářena pneumaticky. Pro nejrůznější případy použití jsou k dispozici upravené kontrolní velikosti. Kontrola kvality procesu zalisování se provádí prostřednictvím hloubky a volitelně prostřednictvím vynaložení síly.

Ručně vedený systém HPP

Ručně vedený osazovací a lisovací systém HPP je poháněn pneumaticky. Tím se citelně zlepšují manipulační vlastnosti – minimalizují se síly vtlačování. U HPP jsou automaticky podávané spojovací prvky vtlačovány do otvoru nebo nasazovány na součást

Časté otázky ohledně ručních šroubováků!

Jak rychle lze osazovat prvky s plně automatickým podáváním?

Jsou umožněny doby pracovních cyklů Start – Start < 0,7 s.

Jak lze zaručit procesní bezpečnost nebo kvalitu u lisovací nebo osazovací techniky?

Procesní bezpečnost osazovacího a lisovacího vřetena je zaručena použitím obsáhlého senzorického systému. Tak slouží např. kontrola síly a dráhy jako důležitý prvek kontroly kvality.

Jaký je rozdíl mezi osazovací a lisovací technikou?

Osazování zahrnuje způsoby spojování, u kterých je spojení vyvoláno působením gravitace, tvarového styku nebo síly pružiny. Při lisování nebo vtlačování jsou spojované díly, příp. pomocné spojované díly naproti tomu elasticky zdeformovány a působením silového styku je zamezeno jejich uvolnění.

Jak velkou osazovací, příp. lisovací sílu lze u těchto systémů realizovat?

Pomocí ručně vedených systémů jako je HPP dosáhnete až 200 N, zatímco stacionární osazovací systém jako je PEB může dosáhnout až 10 kN.

Co je automatizovaná nebo plně automatická osazovací, příp. lisovací jednotka?

Osazovací nebo lisovací jednotky zajišťují pomocí tlaku trvalé silové nebo silové a tvarové spoje pro kolíky, čepy nebo klipy. V případě plně automatického, příp. automatizovaného osazovacího nebo lisovacího systému je pomocí automatického podávání spojovacích prvků realizována extrémně krátká doba pracovního cyklu.

WEBER Schraubautomaten

WEBER Schraubautomaten GmbH je rodinná a inovativní společnost, která klade velký důraz na trvale udržitelný design hodnotového řetězce. Výsledkem jsou vysoce kvalitní výrobky s maximální procesní spolehlivostí, které zefektivňují výrobní procesy. Váš úspěch je naším úspěchem.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.