Ochrana osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle EU-DSGVO pro de.weberdev.eu

 1. Ochrana osobních údajů stručně

  1. Obecné informace
   Následující informace uvádí jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, jejichž pomocí vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrana osobních údajů si vyhledejte v Prohlášení o ochraně osobních údajů, uvedeném pod tímto textem.

   Naše informace o ochraně údajů naleznete zde.

  2. Nástroje analýzy a nástroje třetích poskytovatelů
   Při návštěvě naší webové stránky může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. To se děje především pomocí cookies a takzvaných analyzačních programů. Analýza vašeho chování při surfování zpravidla probíhá anonymně; chování při surfování nemůže vést ke zpětnému vyhledání vaší osoby. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Bližší informace k tomuto tématu najdete v následujícím Prohlášení o ochranně osobních údajů.
   Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí budete informováni v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 2. Obecná upozornění a povinné informace
  1. Ochrana osobních údajů
   Provozovatelé této stránky berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Jednáme s vašimi osobními údaji velmi důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

   Pokud používáte tuto webovou stránku, jsou získávány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, jejichž pomocí vás lze osobně identifikovat. Předložené Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje a za jakým účelem využíváme. Vysvětlujte také, jak a k jakému účelu se tak děje.

   Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci po emailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Ochrana údajů před zásahem třetích osob bez mezer není možná.

  2. Informace o odpovědném místě
   Odpovědným místem pro zpracování dat na této webové stránce je:

   WEBER Schraubautomaten GmbH
   Hans-Urmiller-Ring 56
   D-82515 Wolfratshausen

   Telefon: +49 8171 406-0
   email: info@weber-online.com

   Odpovědným místem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími osobami rozhoduje o účelech a prostředcích pro zpracování osobních údajů (např. jména, emailové adresy apod.).

  3. Právo na stížnosti u příslušného dozorčího úřadu
   V případě porušení předpisů na ochranu osobních údajů přísluší postiženému právo na stížnosti u příslušného dozorčího úřadu. Příslušný dozorčí úřad v otázkách předpisů na ochranu osobních údajů je osoba pověřená ochranou osobních údajů ve spolkové zemi, ve které má naše firma sídlo. Seznam osob pověřených ochranou osobních údajů a jejich kontaktní údaje je možné si vyhledat na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
  4. Kódování SSL, resp. TLS
   Tato stránka z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako například objednávek nebo požadavků, které nám zašlete jako provozovateli stránky, používá kódování SSL, resp. TLS. Zakódované spojení rozpoznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z “http://” na “https://” a ve vaší řádce prohlížeče na symbol klíče.

   Je-li kódování SSL, resp. TLS aktivní, nemohou být údaje, které nám zprostředkujete, společně čteny třetími osobami.

 3. Záznam údajů na naší webové stránce

  1. Cookies
   Internetové stránky částečně používají takzvané cookies. Cookies na vašem počítači nezpůsobí žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku učinili uživatelsky komfortnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači, a které ukládá váš prohlížeč. Většina z námi používaných cookies jsou takzvané „session-cookies“. Ty jsou po ukončení vaší návštěvy automaticky smazány. Další cookies zůstávají uloženy ve vašem koncovém přístroji, než je smažete. Tyto cookies nám umožňují váš prohlížeč opět rozpoznat při další návštěvě.

   Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste o použití cookies byli informováni a cookies dovolili jen v jednotlivých případech, vyloučili příjem cookies pro určité případy nebo je vyloučili zásadně a aktivovali automatické smazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

   Cookies potřebná k provádění elektronického komunikačního procesu nebo k přípravě určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 pís. f DSGVO (obecné nařízení o ochraně údajů). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezchybné a optimální přípravy jeho služeb. Pokud jsou ukládána jiná cookies (např. cookies pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou tato cookies v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů pojednána zvlášť.

  2. Borlabs Cookie
   Tento web používá aplikaci Borlabs Cookie, která nastaví dva technicky nezbytné soubory cookie (borlabsCookie a borlabsCookieUnblockContent), aby bylo možné uložit vaše preference souborů cookie.Borlabs Cookie nijak nezpracovává osobní údaje.

   Do souboru borlabsCookie se uloží vaše preference, které jste zvolili při vstupu na tento web. Soubor borlabsCookieUnblockContent ukládá, která (externí) média/obsahy chcete vždy automaticky odblokovat. Pokud chcete tato nastavení zrušit, jednoduše tyto soubory cookie smažte ve svém prohlížeči. Jakmile na tento web znovu vstoupíte/znovu jej načtete, budete na vaše preference souborů cookie pět dotázáni.

  3. Borlabs Cookie správa nastavení
   [borlabs_cookie]
  4. Log soubory na serveru
   Provider stránek zjišťuje a ukládá informace automaticky do takzvaných log souborů na serveru, které nám váš prohlížeč předává automaticky. Těmi jsou:

   1. Typ a verze prohlížeče
   2. Používaný operační systém
   3. URL referer
   4. Hostname přistupujícího počítače
   5. Čas dotazu serveru
   6. IP adresa

   Neprovádí se sloučení těchto dat s jinými zdroji dat.

   Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. b DSGVO (obecné nařízení o ochraně údajů), který dovoluje zpracování údajů za účelem splnění podmínek smlouvy nebo předsmluvních opatření.

  5. Kontaktní formulář
   Pokud nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře dotazy, budou u nás vaše údaje z dotazovacího formuláře včetně vámi uvedených kontaktních údajů uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ doplňujících dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho svolení dále. Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí nám zaslat neformální sdělení emailem. Právní platnost postupů zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

   Údaje, které uvedete v kontaktním formuláři zůstávají u nás, než nás vyzvete ke smazání, odvoláte svůj souhlas s uložením nebo zanikne účel uložení údajů (např. po dokončeném zpracování vašeho dotazu). Závazná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchování – zůstávají nedotčeny.

 4. Analyzační nástroje a reklama

  1. Google Analytics
   Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics tak používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají na vašem počítači, a které umožňují analýzu využívání webové stránky z vaší strany. Informace vygenerované souborem cookie o vašem způsobu používání této webové stránky jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA, a tam uloženy.

   Ukládání cookies Google Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 pís. f DSGVO (obecné nařízení o ochraně údajů). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, jak za účelem optimalizace své webové nabídky, tak i své reklamy.

  2. Anonymizace IP
   Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím je vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské Unie nebo v dalších smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa převedena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek používá Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, za účelem vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu ve vztahu k provozovateli webových stránek. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojena s ostatními údaji společnosti Google.
  3. Browser Plugin
   Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete záznamu údajů prováděnému soubory cookie spojených s užíváním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a jejich zpracování zabránit tím, že si pro prohlížeč stáhnete a nainstalujete plugin, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.
  4. Nesouhlas se záznamem údajů
   Záznamu svých údajů prostřednictvím Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Bude dosazen cookie Opt-Out, který zabrání záznamu vašich údajů při budoucí návštěvě této webové stránky:
   [borlabs_cookie_opt_out tracking=”google-analytics”]
   Více informací o manipulaci s uživatelskými údaji u Google Analytics najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz.
  5. Zpracování údajů zakázek
   Uzavřeli jsme se společnosti Google smlouvu o zpracování údajů zakázek a plně splňujeme přísné požadavky německých úřadů kompetentních v oblasti ochrany údajů při využívání nástroje Google Analytics.
 5. Pluginy a nástroje

  1. Vimeo
   Naše webová stránka využívá pluginy videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek, vybavenou pluginem Vimeo, vytvoří se spojení se serverem Vimeo. Serveru Vimeo přitom bude sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Navíc Vimeo získá vaši IP adresu. To platí i tehdy, když nejste k Vimeo přihlášeni nebo u něj nemáte účet. Informace zaznamenané pomocí Vimeo jsou předány serveru Vimeo v USA.

   Když jste přihlášení ke svému účtu Vimeo, Vimeo vám umožní přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu Vimeo.

   Další informace o manipulaci s uživatelskými údaji najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Vimeo na: https://vimeo.com/privacy.

  2. YouTube
   Naše webová stránka využívá pluginy stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

   Navštívíte-li některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, sestaví se spojení se servery YouTube. Serveru YouTube přitom bude sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili.
   Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.
   Využívání YouTube probíhá v zájmu oslovující prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR.
   Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube: https://www.google.de/intl/cz/policies/privacy/.