Produkty

Stacionární šroubováky

Stacionární šroubováky Celek je jak známo více než součet jednotlivých dílů. Tak rostou i šroubovací systémy WEBER společně s požadavky, které kladou firmy na automatizované montážní procesy. Stacionární šroubovací technika se používá tehdy, když jsou spojovací procesy komplexnější, takty kratší a požadavky na kvalitu vyšší. Variabilně konfigurovatelná stacionární šroubovací vřetena WEBER se přizpůsobí všem úlohám šroubování: lhostejno, zda se jedná o koncovky, délky zdvihu, senzory nebo pohonnou techniku. Přitom jsou potřeba krátké časy na možnosti výměny nástrojů na šroubovacích jednotkách – díky možnosti výměny šroubovacího soupravy bez nástroje bez nutnosti použití nářadí.

Vysoká životnost díky plochám odolným proti opotřebení
Ekonomické od 60 000 šroubovacích operací za rok
Maximální flexibilita díky kompaktní konstrukci
Několik pohyblivých hmot pro nastavení s úsporou vláken
Další informace o stacionární šroubové technologii

Ke stacionární šroubováky SER / SEB

Společnou vlastností stacionárních šroubováků SEB a SER je jejich flexibilita. Modulární konstrukce umožňuje rychlou přestavbu na jiné moduly a pohony. Šroubovací systém SER disponuje zdvihem šroubováku. Šroubováky SEB mají navíc integrovaný zdvih přísuvu.

Stacionární šroubovák SEV

Stacionární šroubovák SEV disponuje vakuovou technikou. Tím lze provádět šroubování v obtížně přístupných pozicích procesně bezpečně. Uzavřená konstrukce zajišťuje mimořádně dlouhou životnost.

Šroubovák LBR SEV-P

Stacionární šroubovák SEV-P byl zkonstruován pro použití řešení „pick and place (zvednout a umístit)“ . Zrovna jako u šroubovacího systému HRC je šroubovací jednotka koncipována pro aplikace s roboty lehké konstrukce. Volitelně je možné používat výměnnou stanici s vícero různými nástroji pro zašroubování, aby šlo různé šroubovací úlohy realizovat pouze jedním systémem.Ke šroubovák SEV-P

Stacionární šroubováky SEV-C (SEV-L)

Šroubovací systém HRC typu SEV-L tvoří díky své nízké hmotnosti základ pro šroubování pomocí robotů lehké konstrukce. Díky automatickému podávání šroubů lze realizovat krátkou dobu pracovního cyklu. U systému SEV-C se navíc používá koncept ochrany, který umožňuje kolaborativní práci člověka se strojem (HRC). Ke šroubováku SEV-C/L

stacionární šroubovák SEV-L / SER-L

Šroubovací systémy se používají ve spojení s lehkými roboty. SEV-L navíc nabízí funkci podtlaku pro dosažení nízko položených nebo těžko přístupných míst pro šroubování.

Stacionární teleskopické šroubováky SEV-E

velmi obtížně přístupných místech pomocí vakuové techniky. Navíc lze dodat elektronicky řízené EC motory s integrovaným čidlem pro měření hodnot. Další variability se dosahuje použitím kompaktní verze

Stacionární šroubováky SEM / SEK

Analogicky k ručním šroubovákům HSM/HSK nabízí firma WEBER v oblasti stacionární šroubovací techniky modely SEM a SEK. Varianta SEM je vhodná pro zpracování matic, přírubových a speciálních matic odpovídajících normě DIN. Pomocí SEK lze montovat šrouby s těžištěm v hlavě. Oba modely používají vakuovou techniku k procesně bezpečnému podávání spojovacích prvků. Ke stacionárnímu šroubováku SEM / SEK. Ke stacionární šroubováky SEK SEM

Časté otázky ohledně ručních šroubováků!

Jakou dobu pracovního cyklu má plně automatický šroubovák s podáváním?

U automatizovaného šroubovacího procesu je možná doba pracovního cyklu < 1 sekunda. Tato doba se vztahuje k intervalu „Start-Start“, tzn. od startu šroubování, podání nového prvku až do stavu „Připraven ke startu“ pro nové šroubování.

Které prvky lze pomocí šroubovací stanice pro spojovací techniku zpracovávat, příp. šroubovat?

Šrouby, kolíky, matice a mnoho dalších. Není zde váš prvek uveden? Pak se zeptejte místní kontaktní osoby.

Kdy se používá stacionární šroubovací technika?

Stacionární šroubovací technika od společnosti WEBER se používá u komplexních spojovacích procesů s krátkými dobami pracovních cyklů a s vysokými požadavky na kvalitu. Ekonomickou se taková plně automatická šroubovací jednotka, příp. šroubovací vřeteno stane cca od 60 000 šroubovacích operací za rok. Vysoké kvalitativní požadavky kladené na šroubování lze reprodukovatelně splnit použitím automatizace. Oblasti použití najdete na webu WEBER pod rubrikou Aplikace.

Jak rychle se pohybuje šroub v podávací hadici?

Rychlost závisí na dopravovaném prvku. Jako orientační hodnotu lze použít rychlost 10 m/s.

Jak funguje šroubovací systém s automatickým podáváním šroubů?

V případě kompletního šroubovacího systému tvořeného podávací a šroubovací jednotkou lze šrouby coby sypký materiál plnit do podávací jednotky. Pomocí různých zařízení jsou spojovací prvky orientovány do správné polohy a oddělovány pomocí jednotícího zařízení, nazývaného oddělovací jednotka. Z oddělovací jednotky je vždy jeden spojovací prvek vyfouknut přes podávací hadici ve směru ke šroubovací jednotce. V závislosti na geometrii šroubu se použije odpovídající technika, aby se šroub dopravil do koncovky (sada západek). Odtud lze spojovací prvek pomocí šroubovací jednotky zašroubovat do součásti.

Co je stacionární šroubovák?

Staniční šroubovák WEBER je šroubovací jednotka, příp. šroubovací vřeteno, které není vedeno ručně, nýbrž je namontované na robotu, na osovém systému či na pevném přípravku. V kombinaci s podávacím systémem jsou tak různé spojovací prvky přišroubovány během krátkých dob pracovních cyklů.

WEBER Schraubautomaten

WEBER Schraubautomaten GmbH je rodinná a inovativní společnost, která klade velký důraz na trvale udržitelný design hodnotového řetězce. Výsledkem jsou vysoce kvalitní výrobky s maximální procesní spolehlivostí, které zefektivňují výrobní procesy. Váš úspěch je naším úspěchem.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.