WEBER-technika

Co byste měli vědět o technické čistotě

Buďte tedy technicky čistí!

Výrobní procesy v průmyslových podnicích jsou stále složitější. Technická čistota je důležitým parametrem, který zabraňuje poruchám nebo dokonce stahování výrobků z trhu. Na principu WEBER vám vysvětlíme vše, co potřebujete vědět o technické čistotě.

Co se rozumí technickou čistotou
Partikelgröße Technische Sauberkeit WEBER

Součást je “technicky čistá”, pokud je její úroveň kontaminace dostatečně nízká. Proto je nezbytné nejprve zkontrolovat, zda nedošlo k nežádoucí kontaminaci. Dalším krokem je vyčištění povrchu obrobku. Toto technické čištění musí být v požadovaném nebo dohodnutém či možném stupni. Důležité je také správně definovat stav součásti. V případě znečištění souvisejícího s výrobou se rozlišuje mezi znečištěním částicemi a filmem. Možné formy kontaminace mohou být:

Částice, chemikálie, oleje, tuky, hobliny, vlákna, oxidy, rez a vodní kámen.

Srovnání velikostí najdete na obrázku. Měření prováděná v oblasti automatizované montáže jsou zaměřena na velikosti částic > 5 µm. Při montážních a spojovacích procesech mohou vznikat částice, které jsou klasifikovány jako funkčně kritické vzhledem k jejich kovové konzistenci ve srovnání s vlákny z okolního prostředí. Technologie WEBER pro technickou čistotu je specificky zaměřena na minimalizaci těchto částic.

Kontaktujte nás

  Tímto souhlasím s Ochrana osobních dat. Je mi známo, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat emailem info@bntgmbh.de, a tím iniciovat smazání dat. Mnou předaná data budou používána výhradně v rámci záznamu mého kontaktu, a pokud to není potřebné, nebudou předána třetím osobám.

  Úrovně čistoty
  Sauberraum Reinraum WEBER

  Klasifikace oblastí čistoty:

  1. Neregulovaná oblast
  2. Čistá zóna
  3. Čistá místnost
  4. Velmi čistá místnost
  Produktionsprozesse im Sauberraum

  V ideálním případě probíhají čisté výrobní procesy v čistém prostoru. Pokud jde o čistotu šroubů, platí “čistota díky velmi jemnému čištění v čistém prostoru”. Aby byly splněny nejvyšší požadavky na kvalitu, musí být vytvořeny následující podmínky:

  • Koncept podobný čistým prostorám
  • Integrované velmi jemné čištění, povrchová úprava proti tření a balení
  • Stabilní posloupnost procesů
  Sauberkeit bei Transport und Handling

  Zvýšený standard čistoty se vztahuje také na přepravu a manipulaci se šrouby. To znamená, že:

  • Princip fixace polohy cibulové slupky
  • Kompatibilní se všemi standardními malými nosiči nákladu (KLT).
  • Antistatický vnitřní obal
  • Žádná další kontaminace životního prostře

  Dosažení a udržení vysoké úrovně technické čistoty je v mnoha průmyslových odvětvích zásadní, protože může mít významný vliv na kvalitu a bezpečnost výrobků, stejně jako na efektivitu výroby a náklady.

  1. KVALITA VÝROBKŮ

  Kontaminace může mít negativní dopad na výkon, funkci nebo vzhled výrobků. Například nečistoty nebo prachové částice mohou ucpat pohyblivé části nebo ovlivnit elektrické spoje, zatímco kapaliny mohou způsobit korozi. Kromě toho je možné, že kontaminanty mohou ovlivnit i estetiku výrobků, takže se pro spotřebitele stanou méně vzhlednými.

  2. BEZPEČNOST VÝROBKŮ

  Kontaminace může dokonce představovat bezpečnostní riziko pro uživatele výrobku. Například kovové hobliny v elektronických zařízeních mohou představovat nebezpečí požáru nebo zkratu.

  3. EFEKTIVITA VÝROBY

  Možnými důsledky kontaminace jsou také výrobní problémy a prostoje, stejně jako zvýšená zmetkovitost a náklady. Pokud se například výrobní systémy zanesou nečistotami nebo usazeninami, může být nutné je častěji čistit, což vede ke snížení celkové účinnosti.

  4. NÁKLADY

  Náklady na čištění a udržování technické čistoty mohou být značné, zejména v odvětvích, kde jsou vyžadovány přísné normy. Výhody čisté montáže demonstruje přístup společnosti WEBER v čistém prostoru pro technickou čistotu. Nejenže dochází k menšímu počtu poruch funkčně a bezpečnostně významných součástí, ale také k lepším možnostem miniaturizace součástí. Díky vyšší bezpečnosti montáže je mnohem méně závad způsobených znečištěnými podávacími a šroubovacími systémy. Životnost našich montážních systémů se díky minimalizaci výskytu opotřebení enormně prodlužuje. Zlepšená kvalita neznamená nic jiného než snížení počtu reklamací a atraktivní úsporu nákladů.

  Jak se dosahuje technické čistoty
  technischen Sauberkeit WEBER

  Vzhledem k tomu, že zejména v automobilovém průmyslu je nezbytné pracovat v souladu s normami technické čistoty, byla v polovině 90. let 20. století vypracována konkrétní definice technické čistoty. Německý svaz automobilového průmyslu (VDA) vydal první vydání (VDA 19 – část 1) v roce 2004 a druhé vydání neboli část 2 na toto téma v roce 2010. Obsahuje doporučení a užitečné pokyny pro plánování a zajištění kvality. Kniha popisuje, jak lze předcházet kontaminaci částicemi a jak ji eliminovat. Na technickou čistotu součástí mají obrovský vliv následující faktory:

  • Plánování, spojování a čištění ve firmách
  • Oblasti čistoty a jejich přesné plánování
  • Balení a vybalování, přepravní trasy a skladování součástí
  • Kvalifikace zaměstnanců, oblečení a dodržování základních interních pravidel
  Brzda na nečistoty
  BR-S WEBER

  Technická čistota je u společnosti WEBER nejvyšší prioritou: Díky našim optimalizovaným systémům se naši zákazníci mohou vyhnout až 90 % kovových částic nečistot v místě šroubování, a proto se nacházejí v prvotřídní oblasti technické čistoty. Částice a další nečistoty jsou úspěšně vyloučeny ze všech našich procesů podávání pomocí brzdy proti nečistotám. Dopravní vzduch, který může být sám znečištěn částicemi ze spojovacích prvků, je odsáván. Použitím volitelné brzdy nečistot není vlastní proces podávání narušen ani zpomalen.

  Často kladené otázky o technické čistotě

  Co říká aktuální VDA-2 z roku 2010?

  Německý svaz automobilového průmyslu (VDA) vydal první vydání “VDA 19, část 1 – Zkoušení technické čistoty” v roce 2004. Část 2 “Technická čistota při montáži” byla vydána v roce 2010 a je považována za “bibli technické čistoty”. Hnací silou byli výrobci a dodavatelé automobilů, mimo jiné proto, že od roku 1995 se do automobilů po celém světě stále častěji instalovala elektronika. Obsahuje doporučení a pokyny pro plánování zajištění kvality. Přesné pokyny popisují, jak zabránit kontaminaci částicemi o velikosti 50 – 1 000 µm. Popisují také, jak lze částice oddělit a jak lze výrobní díly chránit před kontaminací.

  Pro které součásti a oblasti aplikací je technická čistota zvláště důležitá?

  Technická čistota je zvláště klíčová pro všechny elektrické a kovové součásti. I ty nejmenší částicové znečištění může mít vážné následky, jako jsou zkraty, což vede k odvolání výrobků. Zejména v automobilovém průmyslu, ale také v elektronickém průmyslu je technická čistota nezbytná v výrobních procesech. Zatímco dříve boční zrcátko fungovalo bez elektroniky, dnes je vybaveno řadou elektrických součástí: elektrické nastavení, ohřívače, senzory pro prevenci nehod a kamerové systémy. Technická čistota je nezbytná pro bezchybný provoz.

  Komponenty WEBER pro technickou čistotu
  Dopravníková technika Feeding ZEL WEBER

  Podávání spojovacích prvků

  Stacionární vrtulník SEV E Aplikace WEBER

  Šroubování pomocí vakuové technologie

  WEBER Schraubautomaten

  WEBER Schraubautomaten GmbH je rodinná a inovativní společnost, která klade velký důraz na trvale udržitelný design hodnotového řetězce. Výsledkem jsou vysoce kvalitní výrobky s maximální procesní spolehlivostí, které zefektivňují výrobní procesy. Váš úspěch je naším úspěchem.

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.