Osazovací a lisovací technika

Ručně vedený systém HPP

System zum pneumatischen Einsetzen

Ručně vedený osazovací systém HPP je poháněn pneumaticky. Díky kompaktní konstrukci se citelně zlepšují manipulační vlastnosti a ergonomie nástroje. Pomocí ručně vedeného systému HPP lze automaticky podávané kolíky, čepy nebo klipy vtlačovat do otvoru nebo nasazovat na součást.

Technologie lisování seřizovací jednotka HPP WEBER
Ručně vedený systém HPP
Jsou zapotřebí malé lisovací síly
Nastavitelná hloubka a volitelné monitorování přítlačných sil
Rychlejší časy cyklů jsou možné na manuálních pracovištích
Malé přítlačné síly, jež jsou zapotřebí k nasazení, příp. vtlačení spojovacích prvků, zajišťují práci
Aplikace HPP WEBER

Malé přítlačné síly, jež jsou zapotřebí k nasazení, příp. vtlačení spojovacích prvků, zajišťují práci bez únavy i v případě krátkých délek pracovních cyklů a obtížně přístupných míst spojení. Systém HPP je vybaven procesními, příp. impulzními řízeními od společnosti WEBER.

Inovativní vlastnosti produktu
Otočné rameno pro krátké časy cyklů
Pneumatický perkusní přístroj
funkce
  • Ručně vedený systém
  • S automatickým podáváním
  • s pneumatickým pohonem
HPP WEBER

Downloads

Mehr Informationen zum Unternehmen und den Produkten finden Sie hier. Die WEBER Schraubautomaten GmbH und die Welt der Automatisierung von Montagelinien entdecken.

K tomuto výrobku:
Dejte vše dohromady
WEBER

Firma WEBER Schraubautomaten GmbH je rodinná a inovativní firma, která klade velký důraz na vytváření a zachování hodnot. Výsledkem jsou kvalitativně hodnotné produkty s maximální procesní bezpečností, zvyšující efektivitu výrobních procesů. Váš úspěch je naším úspěchem.