WEBER-technika

Průmysl 4.0 co jste o něm chtěli vědět

Co znamená Průmysl 4.0 ve šroubovací a podávací technice

Průmysl 4.0 – v současnosti velmi aktuální pojem. Co přesně se vlastně za tímto pojmem skrývá, především ve speciální oblasti šroubovací a podávací techniky? Při tomto vysvětlení musíme zmínit termín „Smart Factory“. Smart Factory vzniká výrobními systémy a dynamickými inženýrskými procesy integrovanými do digitálního zesíťování. A přesně to je Průmysl 4.0: kombinace výrobní a automatizační techniky s aktuálními informačními a komunikačními technologiemi. Pracovníci koncernu – i celosvětově působící – díky digitálním procesům disponují jednoduchými a rychlými metodami pro vzájemnou komunikaci a vyhodnocování dat. Výroba, logistika a strojní práce probíhají s nižším počtem chyb a plynuleji.

Kontaktujte nás

Nora Erdei
Produktmanagement / Product management

  Hiermit stimme ich den Datenschutz-Bestimmungen zu. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit meine Zustimmung unter info@bntgmbh.de widerrufen und somit die Löschung der Daten veranlassen kann. Die von Ihnen überlassenen Daten werden ausschließlich im Rahmen Ihrer Kontakt-Aufnahme verwendet.

  Jak se mění šroubovací a podávací technika vlivem Průmyslu 4.0
  Automatické šroubovací stroje WEBER Udržitelnost

  Moderní firmy jsou v současnosti při zastavení výroby mnohem rychleji schopny, sdělovat si v reálném čase mezi sebou informace o výrobě a reagovat na ně odpovídajícím způsobem. Díky trendu Průmysl 4.0 lze v neposlední řadě také lépe řídit firmy a koncerny rozmístěné po celém světě. I firma WEBER nabízí veškerá standardní rozhraní, která mohou být integrována u našich zákazníků. U šroubení zaznamenáváme výsledky šroubení a křivky točivého momentu a přenášíme je do vlastních firemních systémů řízení výroby (systémy MES). Prostřednictvím standardizovaných rozhraní jsou tak kdykoliv k dispozici veškeré údaje. Pomocí tohoto řízení jsou lokálně realizovatelné i statistické funkce. Naši zákazníci mají prostřednictvím vlastních nástrojů možnost samostatně provádět globální analýzy. Jsou tak například rychle rozpoznány anomálie ve výrobním procesu – a rychlá reakce na ně. Kromě toho jsou možné mnohé další statistické funkce a vyhodnocování pomocí umělé inteligence. Rozhodující výhoda spočívá právě zde v oblasti šroubovací a podávací techniky pro automobilový průmysl. Následnými kontrolami šroubení se zamezí akcím stahování produktů – a šetří se hotové finance. Mimo to se zesíťováním přístrojů všeobecně zvyšuje produktivita. Problémy jsou ihned rozpoznány a obratem odstraněny.

  Co je tak převratného na trendu Průmysl 4.0

  Na trendu Průmysl 4.0 je převratná optimalizovaná samoorganizace firem. Digitální rozvoj podporuje lepší vzájemnou kooperaci strojů, stejně jako člověka se strojem. Přesto zde nehrají roli jen optimalizované komunikační techniky. Při vzrůstajícím globálním propojením sítěmi mají firmy v současné době atraktivní možnosti ke zlepšení svého hodnotového řetězce, flexibilního uspořádání výroby a individualizace svých produktů a servisu.

  Jak se trendem Průmysl 4.0 mění aktuální modely obchodování v oblasti šroubovací a podávací techniky

  Trendem Průmysl 4.0 se mění modely obchodování v oblasti šroubovací a podávací techniky v tom, že je v souvislosti s produktem k dispozici mnohem více služeb. Díky dálkovému servisu mají například technici řadu možností, pracovat nezávisle na určitém místě a provádět externí přeprogramování. Pomocí elektronického QR kódu mají zákazníci po celém světě snadný přístup k popisům týkajících se uvádění strojů do provozu, podrobné dokumentaci nebo servisním úkonům. U modelů obchodování provozovaných prostřednictvím dat lze dodatečně a jednoduše objednat softwarové funkce.

  Jak firmy spoří díky trendu průmysl 4.0

  Moderní firmy jsou daleko lépe schopny předcházet akcím stahování z trhu. Tím se šetří nejen pracovní doba, ale také hotové finance. Jak to funguje? U automatických šroubení jsou například zaznamenávána všechna data a prováděny namátkové kontroly. Chybová kvóta klesá neustálou (i se zpětnou účinností) kontrolou na 0. U zákazníků z oblasti automobilového průmyslu se může stát, že domnělá křivka OK vykazuje minimální odchylky, které lze díky trvalé digitální kontrole rozpoznat jako chybnou OK již velmi záhy. Tak se zamezí dodatečným zpracovatelským smyčkám. Je ale nutné nejdříve investovat peníze do digitálních aplikací. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu se tato investice pro komplexní a celosvětově operující firmy v každém případě vyplatí. Pomocí takzvaných „Digitálních dvojčat“ je v současné době možné vytvářet všechny prototypy na digitálních platformách 1:1. Tímto způsobem jsou díky předběžným simulacím možné úspory času při uvádění do provozu a spuštění výroby. Podrobné informace k tomu najdete zde:

  https://www.vdi-nachrichten.com/shop/digitale-schraubentechnik/

  Zdroj: VDI 2019 ISBN 978-3-18-092347-5

  Realizace Průmysl 4.0

  V trendu Průmysl 4.0 jsou sítěmi propojovány prostorově oddělené výrobní stroje, přepravní a skladovací systémy a příslušné plánovací a řídicí systémy. Tímto zesíťováním vznikají rozhraní, která vyžadují společný standard (stupeň 1). Řízením strojů v reálném čas se mění každodenní práce: Stroje nejsou jen obsluhovány pracovníky, ale člověk a stroj spolu aktivně spolupracují (stupeň 2). To celé vytváří rentabilní výrobu. Tak mohou i firmy v odvětví šroubovací a podávací techniky lépe reagovat na přání zákazníků (stupeň 3). Každý stupeň je předpokladem pro následující stupeň.

  Zde najdete přehled všech 3 stupňů.

  Stupeň 1: Kyberfyzikální systém (CPS)

  • Ubiquitous Computing: Zpracování informací vloženým hardwarem a softwarem, inteligentní výrobní prostředky, produkty a stroje
  • Standardizovaná rozhraní
  • Internet věcí a služeb: Spojení přes internet (IPv6), poskytování služeb přes internet
  • Cloud Computing: Big Data Analysis, poskytování IT zdrojů
  • Předpokladem je Cyber Security

  Stupeň 2: Kyberfyzikální výrobní systém (CPPS)

  • Vzájemná komunikace strojů: částečně autonomní řízení
  • Interakce člověk – stroj, např. Virtual Reality
  • Automatický přenos dat v systémech MES
  • Big Data Analysis (pomocí umělé inteligence)

  Stupeň 3: Průmysl 4.0

  • Nové podnikatelské vize
  • Přizpůsobení strategie
  • Nové modely a procesy obchodování
  SHRNUTÍ: PŘEHLED VÝHOD DÍKY TRENDU PRŮMYSL 4.0

  Souhrnně má vývoj díky trendu Průmysl 4.0 rozsáhlý potenciál výhod především pro výrobní firmy, respektive firmy s vysokým standardem automatizace:

  AUTOMATICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ DAT
  RYCHLEJŠÍ AKČNÍ ČASY
  ZVÝŠENÁ HOSPODÁRNOST
  LEPŠÍ FLEXIBILITA VÝROBY
  ŘÍZENÍ PŘESAHUJÍCÍ RÁMEC FIRMY
  NEZÁVISLOST NA URČITÉM MÍSTĚ
  ÚSPORA ZDROJŮ A ENERGIE
  WEBER

  Firma WEBER Schraubautomaten GmbH je rodinná a inovativní firma, která klade velký důraz na vytváření a zachování hodnot. Výsledkem jsou kvalitativně hodnotné produkty s maximální procesní bezpečností, zvyšující efektivitu výrobních procesů. Váš úspěch je naším úspěchem.