Technika podawania

Podajnik wibracyjny ZER na złożone części

Ustandaryzowana podstawa

ZER jest ustandaryzowanym podajnikiem, który rozdziela i ustawia w odpowiedniej pozycji materiały sypkie, udostępniając je zautomatyzowanym systemom produkcyjnym lub montażowym. ZER stanowi dwumasowy układ wibracyjny. Dzięki drganiom i ruchom po linii śrubowej elementy złączne (np. śruby, nakrętki, trzpienie…) poruszane są po wznoszącej się spirali transportowej lub wzdłuż odpowiedniego oprzyrządowania. Model ZER można zamówić do wyboru w wersji z obrotami w lewo lub w prawo. Jest on wyposażony w zintegrowany zespół opróżniania, służący do szybkiej wymiany materiału sypkiego.

Bardzo elastyczne oprzyrządowanie

Jednostka podajnika wyposażona jest w oprzyrządowanie dopasowane do transportowanego materiału. Po przeprowadzeniu symulacji zachowania się materiału sypkiego oprzyrządowania mogą zostać wyprodukowane w ciągu kilku dni i wymienione w dwie minuty. Dzięki symulacji multifizycznej i za pomocą opartej na sztucznej inteligencji technologii 3D Deep Learning oblicza się optymalną geometrię każdego pojedynczego oprzyrządowania. To gwarantuje zgodność symulacji technicznej procesu doprowadzania i rzeczywistego zachowania elementów montażowych w praktyce. Przekazanie materiału sypkiego na odcinek liniowy odbywa się dzięki temu całkowicie bez zakłóceń. Na koniec podłączona jednostka rozdzielająca automatycznie rozprowadza materiał sypki do podłączonych systemów.

Technika Podawania Podajnik Wibracyjny ZER WEBER 02 CAD