Řídicí technika

Měřič utahovacího momentu M30

M30 je stejnosměrný zesilovač ke kontrole nastaveného utahovacího momentu u šroubovacích systémů.

Lze ho používat se statickými, i s dynamickými senzory pro šroubování v simulátorech šroubování se snímačem naměřených hodnot MDW nebo s rotujícími senzory. Díky jeho malé velikosti a hmotnosti lze používat mobilně. Je napájen z baterií, příp. akumulátorů.

Měřič Utahovacího Momentu M30 WEBER