Podávací technika

Vibrační dopravník ZER pro komplexní díly

Standardizovaný základ

ZER je standardizovaná podávací jednotka pro polohově správnou, jednotlivou přípravu sypkého materiálu v automatické výrobě a montáži. U ZER se jedná o dvouhmotový kmitač. Spojovací prvky (např. šrouby, matice, kolíky) se pohybují v oscilujících, šroubovitých pohybech na spirálovitě stoupajícím dopravníku, resp. podél nástrojů. Model ZER lze objednat v levotočivém nebo pravotočivém provedení a je vybaven integrovaným vyprazdňováním pro rychlou výměnu sypkého materiálu.

Vysoce flexibilní nástroje

Podávací jednotka je vybavena nástroji, které jsou specifické pro daný přepravovaný materiál. Nástroje lze vyrobit po simulaci chování sypkého materiálu během několika dní a vyměnit je lze během dvou minut. Díky multifyzikální simulaci a za pomoci technologie umělé inteligence 3D Deep Learning se vypočítá optimální geometrie každého jednotlivého nástroje. To zaručí shodnost mezi technickou simulací podávacího procesu a skutečným chováním montovaných dílů v praxi. Předávání sypkého materiálu na lineární dráhu tak probíhá naprosto bezproblémově. Nakonec se přes připojenou oddělovací jednotku provede automatické vydání sypkého materiálu do připojených systémů.

Vibrační Dopravník ZER WEBER 02 CAD